Kościół św. Kamila
ul. Dubiela 10, 41-800 Zabrze
Numer telefonu
516 511 112
kontakt@snezabrze.pl
Wydarzenia

Kalendarium

Zapoznaj się z

planowanymi wydarzeniami

6.06. 2024 r.- modlitwa Psalmami i agapa.

13.06.2024 r.- Uwielbienie; godz.19.00.

20.o6.2024 r.- Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, godz.19.00.

22.06.2024 r. – w salce w kościele o godz.9.00 formacja dla animatorów i wszystkich chętnych: “Szkoła prorocza”.

27.06.2024 r.- Uwielbienie; godz.19.00.

Nauczanie o formach uwielbienia wygłoszone 11.05.2023 r. wygłoszone przez Annę Zalewską.

Nauczanie o rozeznawaniu duchowym z 27.04. 2023 r.wygłoszone przez Magdalenę Ślaską.

Nauczanie o owocach Ducha Świętego wygłoszone 23 lutego 2023 r.przez Jurka Zalewskiego.

 Nauczanie o owocach Ducha Świętego  wygłoszone przez Marka Dybowskiego 9 lutego 2023.

Oddajmy cześć Bogu! “Pójdźcie, wy wierni,  z wszystkich stron, Bóg kocha nas! Wierny                            i dobrotliwy On, Bóg kocha nas! On jest słoneczną tarczą Swych, ufność, nadzieję wlewa w mdłych; w ciężkich pokusach krzepi ich, Bóg kocha nas”. (“Śpiewnik pielgrzyma”)

16 lutego 2023 r. o godz. 19.00 odbyła się  Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie. Bezpośrednio po Mszy Świętej adorowaliśmy Najświętszy Sakrament, uwielbialiśmy naszego Boga i modliliśmy się wstawienniczo. Zachęcamy  do przeczytania najnowszy numer naszej gazetki “Pójdź za Mną”.

Zapisy na  kurs “Rodzinny krąg bliskości” zakończone. Można zapisywać się przez formularz kontaktowy na listę rezerwową. W wydarzeniu można wziąć udział zdalnie bądź stacjonarnie. Sprawdź szczegóły kursu.

19 listopada 2022 r. na formacyjnym spotkaniu animatorów konferencję “Legalizm we wspólnocie” wygłosił ks. Artur Sepioło. Dziękujemy księdzu Arturowi za przybycie i troskę o nasz rozwój.

17 listopada 2022 r. Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie odprawił ojciec Zbigniew Gołaszewski, nasz pierwszy opiekun duchowy. Zapraszamy do przeczytania najnowszej gazetki “Pójdź za Mną”

8 września 2022 r. po modlitwie uwielbienia konferencję wygłosił ksiądz egzorcysta Janusz Czenczek.

KIEDY SIĘ SPOTYKAMY?

W każdy czwartek o godz. 19:00 spotykamy się na uwielbieniu. Wspólnie śpiewamy pieśni, by oddać chwałę Jezusowi Chrystusowi. 

W trzeci czwartek miesiąca o godzinie 19:00 odbywa się Msza Święta, a po niej uwielbienie połączone z modlitwą o uzdrowienie.

W czwarty czwartek miesiąca jest okazja, by skorzystać z modlitwy wstawienniczej. Początek spotkania o godzinie 19:00.
  • Uzdrawiajcie chorych!" (Mt 10, 8). Kościół otrzymał to zadanie od Pana i stara się je wypełniać zarówno przez opiekę, jaką otacza chorych, jak i przez modlitwę wstawienniczą, przez którą łączy się z nimi (...).

    Katechizm Kościoła Katolickiego 1509


  • Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. To On jest jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników (...).

    Katechizm Kościoła Katolickiego 2634


  • Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem (...).

    Katechizm Kościoła Katolickiego 2639
Wspólnota

Co daje wspólnota?

SNE w ZabrzuWZROST WIARY

Wiarę trzeba pielęgnować. Stąd tak ważne jest, by wzajemnie się umacniać. Temu właśnie służy wspólnota. Boże Słowo mówi: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Wspólna modlitwa dodaje mocy i sprawia, że jesteś otwarty na Bożą łaskę „Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru” (Rz 8,28)

POMOC W WALCE DUCHOWEJ

Wiara wymaga twojego zaangażowania i codziennej walki. Św. Paweł porównuje chrześcijanina do wojownika: „Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże”  (EF 6, 13-17).

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Modlitwa we wspólnocie pomaga. Z każdego spotkania wychodzisz napełniony Bożą mocą, łatwiej pokonywać ci wszelkie przeciwności. Wiesz, że nie jesteś sam, masz dużo więcej siły: „Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40,31). Możesz też liczyć na pomoc swoich braci i sióstr w wierze.

FORMACJA DUCHOWA

Spotkanie to nie tylko wspólna modlitwa, ale również nauczanie i głoszenie Słowa Bożego. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy: „Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17). Pismo Święte czytane samodzielnie jest często trudne w odbiorze. Analizując je wspólnie, można wynieść o wiele więcej. Wiarę wzmacniają też świadectwa, które pozwalają ci przekonać się, że Słowo Boże jest żywe, a Duch Święty naprawdę działa i pomaga w różnych sytuacjach.