Kościół św. Kamila
ul. Dubiela 10, 41-800 Zabrze
Numer telefonu
516 511 112
kontakt@snezabrze.pl
Wspólnota Maryi Królowej Aniołów SNE ZabrzeSzkoła Nowej Ewangelizacji w Zabrzu

Nie sposób wyrazić tego, co Duch Święty czyni w sercach tych, którzy rodzą się na nowo. Służąc innym, możemy sami zauważyć, czym zostaliśmy obdarzeni – słowa o. Józefa Kozłowskiego są dziś szczególnie aktualne. Misją Kościoła jest głoszenie Bożego Słowa, aby Dobra Nowina poruszała serca ludzi. Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) w Zabrzu to odpowiedź na wezwanie Chrystusa: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16,15).

Za inicjatora ruchu  uważa się Jose Prado Floresa, który w 1980 r. założył Szkołę św. Andrzeja w Meksyku. Obecnie filie SNE działają na całym świecie, również w Polsce. Duży nacisk kładzie się na ewangelizację poprzez świadectwo, umiłowanie w Bożym Słowie i Eucharystię. Charakterystyczną cechą wspólnoty SNE jest otwartość na dary Ducha Świętego, które pomagają w budowaniu wiary.

Wspólnota Maryi Królowej Aniołów

Jako wspólnota rozeznaliśmy, że chcemy czcić Maryję nie tylko jako Matkę, ale jako Królową. Oznacza to, że w wierze, myśleniu i postępowaniu pragniemy stać się dojrzali. Nie chcemy mleka, ale stałego pokarmu, bo każdy, kto pije mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władze umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra I zła (Hbr 5,13-14). Chcemy wprowadzać Boże Królestwo, a nie tylko szukać w Bogu i Maryi pocieszenia, przytulenia, zapewnienia o miłości. Wierzymy, że Maryja darzy nas też zaufaniem i uzdalnia do realizacji woli Pana, do miłowania i świadczenia o tym, że Bóg jest dobry i tylko w Nim jest Życie.

Jak działa SNE w Zabrzu?

Uczestnicy SNE w Zabrzu spotykają się, by wspólnie wielbić Boga. Organizowane są również inne przedsięwzięcia, jak np. kursy ewangelizacyjne (Nowe Życie, Emaus. KAMCh) oraz wspólnotowe wyjazdy. W każdy trzeci czwartek miesiąca odbywa się msza z modlitwą o uzdrowienie, na której bezpłatnie rozdajmy nasze pismo “Pójdź za Mną”.

Poznaj żywego Boga

Spotkania w ramach Szkoły Nowej Ewangelizacji w Zabrzu mają miejsce w parafii św. Kamila w każdy czwartek o godzinie 19:00. To okazja, by doświadczyć Bożej miłości i budować swoją wiarę.


Boża miłość

Uwielbiamy Boga na wspólnotowej modlitwie i doświadczamy Jego miłości.

Wspólnota

Wierzymy, że Bóg jest w każdym z nas, dlatego wzajemnie sobie pomagamy i wspieramy.

Ewangelizacja

Odważnie głosimy Dobrą Nowinę. Pragniemy, by Bóg przemieniał każdego człowieka.


Maryja Królowej Aniołów SNE Zabrze

Patronat nad naszą “małą trzódką” w szczególny sposób zawierzyliśmy Maryi Królowej Aniołów, prosząc o Jej orędownictwo. Maryja budzi w ludziach różnorodne uczucia. Jedni oddają Jej cześć i mają do Niej ogromne nabożeństwo, inni negują Jej wywyższenie. Co objawia nam Pismo Święte? W czasie zwiastowania anioł Gabriel pozdrawia Maryję słowami “pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28). Oznacza to, że Bóg wybrał Ją spośród wszelkiego stworzenia, a tym samym wywyższył. Jej pokorne “niech mi się stanie według słowa twego”, dało przyzwolenie Ojcu na dokonanie planu odkupienia ludzkości naznaczonej grzechem pierworodnym.

Maryja stała się matką Stwórcy, Władcy, Pana. Bóg Ojciec darował Jezusowi “imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych” (Flp 2,9-10). Jezus jest zatem Królem wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych (w tym aniołów), a Maryja jest matką Króla, czyli Królową. Maryja jest matką Tego, którego ludzie i aniołowie znają jako władcę wszechświata, Króla królów i Pana panów (Ap19,16). Ponadto Pismo Święte zapewnia każdego z nas, że jesteśmy uczestnikami misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Kościoła. 

Mamy pewność, że jeśli z Nim współcierpimy, to i z Nim królować będziemy. W psalmie 8 czytamy:
(…) czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, I czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, złożyłeś wszystko pod jego stopy. (…)

Mamy ogromną wartość w oczach Boga!

Stwórca nie nazywa nas sługami, ale przyjaciółmi. Skoro Bóg takim błogosławieństwem napełnia każdego z nas, to tym bardziej królowanie jest przywilejem Maryi – tej, która została bez grzechu poczęta i wzięta do nieba.  Natomiast aniołowie są naszymi sprzymierzeńcami. Bóg posyła ich do objawiania Swej woli, do ratowania, do pokrzepienia. Anioł uwalnia Piotra z więzienia, anioł prowadzi Izraela, anioł pokrzepia Jezusa w Ogrójcu, anioł pokazuje Tobiaszowi jak pokonać złego ducha. Ich skuteczność jest sprawdzona! Wierzymy także, że zastępy anielskie, to potężna armia. Toczymy walkę przeciw Zwierzchnościom i przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności.. (Ef 6,12). Potrzebujemy zatem wojska. Aniołowie wpatrują się w Boże Oblicze i przepełnieni świętością wspierają nasze prawice oraz zakładają obozy warowne wokół wyznawców Pana. Królowanie Maryi oznacza, że może posyłać aniołów, by pomogli nam dojść do domu Ojca. Napotykamy na wiele trudności i niebezpieczeństw, dlatego potrzebujemy pomocy. Jako wspólnota gromadzimy się, by modlić się i wielbić Pana, więc chcemy sprowadzać niebo na ziemię, a tym samym atakujemy “bramy piekielne”, stąd przekonanie i pewność, że potrzebujemy pomocy Pogromczyni szatana.