Kościół św. Kamila
ul. Dubiela 10, 41-800 Zabrze
Numer telefonu
516 511 112
kontakt@snezabrze.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności
1.	Administratorem danych osobowych są Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Kamila i Wspólnota Maryi Królowej Aniołów z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Pawła Dubiela 10, 41-800 Zabrze (zwana dalej, „Współnotą”).
2.	Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wspólnotę w celu:
a.	rejestracji uczestników w wydarzeniach/kursach/rekolekcjach poprzez wypełnienie przez uczestnika formularza kontaktowego na stronie snezabrze.pl
b.	umożliwienia kontaktu z uczestnikami wydarzeń/kursów/rekolekcji oraz ich realizacji zgodnie z założeniami
c.	przyjmowania intencji modlitewnych, świadectw, komentarzy, uwag, publikowania materiałów na stronie internetowej snezabrze.pl, na Facebooku SNE św. Kamila w Zabrzu.
3.	Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w punktach 2a i 2c jest dokonywane za zgodą osoby kontaktującej się ze Wspólnotą (art. 6 ust.           1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2b odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO, gdyż będzie niezbędne do wykonania określonej umowy (w szczególności umowy o uczestnictwie w wydarzeniu/kursie/rekolekcjach) lub do podjęcia działań na żądanie uczestnika, w ramach inicjatyw Wspólnoty.
4.	Dane osobowe, które uzyskaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Wspólnotę, jednak nie później niż do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu realizacji przez Pana/Panią innego uprawnienia, które spowoduje, że Wspólnota będzie zobowiązana ograniczyć lub zaprzestać przetwarzania (patrz punkt 7 poniżej). W przypadku zbierania danych w celach określonych w punkcie 2a i 2b powyżej, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 1 roku od daty przekazania nam tych danych, jednak nie później niż do czasu złożenia przez Pana/Panią żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu co do ich przetwarzania.
5.	W zakresie wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie w niektórych przypadkach może spowodować niemożność dokonania takich czynności jak udział w aktywnościach Stowarzyszenia.
6.	Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które świadczą usługi niezbędne dla prowadzenia działalności przez Wspólnotę, tj. punktom noclegowym, firmom świadczącym usługi hostingowe, usługi wysyłki maili i inne usługi informatyczne.
7.	Ma Pan/Pani prawo żądania od Stowarzyszenia dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych można dokonać między innymi kontaktując się ze Stowarzyszeniem pod adresem mailto:kontakt@snezabrze.pl.
8.	W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do skargi do organu nadzorczego.