Kościół św. Kamila
ul. Dubiela 10, 41-800 Zabrze
Numer telefonu
516 511 112
kontakt@snezabrze.pl
Wydarzenia

Kalendarium

Zapoznaj się z

planowanymi wydarzeniami

 

 

 

19 maja 2022 r. o godz. 19.00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie z udziałem o. Zbigniewa Gołaszewskiego.

4 czerwca 2022 r. organizujemy wyjazd autokarem do Tychów z okazji wigilii Zesłania Ducha Świętego. Jeśli chcesz uczestniczyć z nami w tym wydarzeniu, zgłoś się. Zapisy przyjmujemy w czwartki przed lub po naszych uwielbieniach. Można zapisywać się również online. Wiadomość proszę wysyłać na adres r.waloszek.sne@gmail.com. Zapisy przyjmujemy do 27.05.2022 r. Koszt 10 zł.

Plan pielgrzymki:

Wyjazd z placu kościelnego św. Kamila o godzinie 15.45, Msza Święta o godzinie 17.00, akatyst do Ducha Świętego, uwielbienie naszego Wszechmocnego Boga. Planowany powrót do Zabrza o 21.30.

 

 

KIEDY SIĘ SPOTYKAMY?

W każdy czwartek o godz. 19:00 spotykamy się na uwielbieniu. Wspólnie śpiewamy pieśni, by oddać chwałę Jezusowi Chrystusowi. 

W trzeci czwartek miesiąca o godzinie 19:00 odbywa się Msza Święta, a po niej uwielbienie połączone z modlitwą o uzdrowienie.

W czwarty czwartek miesiąca jest okazja, by skorzystać z modlitwy wstawienniczej. Początek spotkania o godzinie 19:00.
  • Uzdrawiajcie chorych!" (Mt 10, 8). Kościół otrzymał to zadanie od Pana i stara się je wypełniać zarówno przez opiekę, jaką otacza chorych, jak i przez modlitwę wstawienniczą, przez którą łączy się z nimi (...).

    Katechizm Kościoła Katolickiego 1509


  • Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. To On jest jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników (...).

    Katechizm Kościoła Katolickiego 2634


  • Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem (...).

    Katechizm Kościoła Katolickiego 2639
Wspólnota

Co daje wspólnota?

SNE w ZabrzuWZROST WIARY

Wiarę trzeba pielęgnować. Stąd tak ważne jest, by wzajemnie się umacniać. Temu właśnie służy wspólnota. Boże Słowo mówi: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Wspólna modlitwa dodaje mocy i sprawia, że jesteś otwarty na Bożą łaskę „Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru” (Rz 8,28)

 

POMOC W WALCE DUCHOWEJ

Wiara wymaga twojego zaangażowania i codziennej walki. Św. Paweł porównuje chrześcijanina do wojownika: „Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże”  (EF 6, 13-17).

 

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Modlitwa we wspólnocie pomaga. Z każdego spotkania wychodzisz napełniony Bożą mocą, łatwiej pokonywać ci wszelkie przeciwności. Wiesz, że nie jesteś sam, masz dużo więcej siły: „Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40,31). Możesz też liczyć na pomoc swoich braci i sióstr w wierze.

 

FORMACJA DUCHOWA

Spotkanie to nie tylko wspólna modlitwa, ale również nauczanie i głoszenie Słowa Bożego. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy: „Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17). Pismo Święte czytane samodzielnie jest często trudne w odbiorze. Analizując je wspólnie, można wynieść o wiele więcej. Wiarę wzmacniają też świadectwa, które pozwalają ci przekonać się, że Słowo Boże jest żywe, a Duch Święty naprawdę działa i pomaga w różnych sytuacjach.