Kościół św. Kamila
ul. Dubiela 10, 41-800 Zabrze
Numer telefonu
516 511 112
kontakt@snezabrze.pl
Szkoła Nowej Ewangelizacji ZabrzeMisja Szkoły Nowej Ewangelizacji w Zabrzu

Nie sposób wyrazić tego, co Duch Święty czyni w sercach tych, którzy rodzą się na nowo. Służąc innym, możemy sami zauważyć, czym zostaliśmy obdarzeni – słowa o. Józefa Kozłowskiego są dziś szczególnie aktualne. Misją Kościoła jest głoszenie Bożego Słowa, aby Dobra Nowina poruszała serca ludzi. Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) w Zabrzu to odpowiedź na wezwanie Chrystusa: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16,15).

Za inicjatora ruchu  uważa się Jose Prado Floresa, który w 1980 r. założył Szkołę św. Andrzeja w Meksyku. Obecnie filie SNE działają na całym świecie, również w Polsce. Duży nacisk kładzie się na ewangelizację poprzez świadectwo, umiłowanie w Bożym Słowie i Eucharystię. Charakterystyczną cechą wspólnoty SNE jest otwartość na dary Ducha Świętego, które pomagają w budowaniu wiary.


Boża miłość

Uwielbiamy Boga na wspólnotowej modlitwie i doświadczamy Jego miłości.

Wspólnota

Wierzymy, że Bóg jest w każdym z nas, dlatego wzajemnie sobie pomagamy i wspieramy.

Ewangelizacja

Odważnie głosimy Dobrą Nowinę. Pragniemy, by Bóg przemieniał każdego człowieka.


Jak działa SNE w Zabrzu?

Uczestnicy SNE w Zabrzu spotykają się, by wspólnie wielbić Boga. Organizowane są również inne przedsięwzięcia, jak np. kursy ewangelizacyjne (Nowe Życie, Emaus. KAMCh) oraz wspólnotowe wyjazdy. W każdy trzeci czwartek miesiąca odbywa się msza z modlitwą o uzdrowienie, na której bezpłatnie rozdajmy nasze pismo „Pójdź za Mną”.

Matka Boża Gwiazda Nowej Ewangelizacji

Zabrzańska wspólnota SNE modli się przed obrazem Matki Boskiej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Ikona przedstawia Maryję, która idzie do swojej kuzynki Elżbiety. Na rękach trzyma dzieciątko Jezus. Matka Boska ukazana jest jako prosta, skromnie ubrana kobieta. Ma na sobie szaroniebieską suknię pozbawioną ozdób. W tle widać bezkształtny krajobraz, na którym delikatnie tli się światło gwiazdy zarannej. Maryja trzyma na rękach małego Jezusa, który jest źródłem nadziei. Symbolizuje nowe życie w Duchu Świętym. Niemowlę ma w rękach gałązkę drzewa oliwnego, co można interpretować jako zapowiedź ustępującego potopu i zaczątki odnowionej ziemi. 

Poznaj żywego Boga

Spotkania w ramach Szkoły Nowej Ewangelizacji w Zabrzu mają miejsce w parafii św. Kamila w każdy czwartek o godzinie 19:00. To okazja, by doświadczyć Bożej miłości i budować swoją wiarę.